Pinse på Herrens Mark 2015

Pinse på Herrrens Mark er en friluftsgudstjeneste mellem sognene i provstiet. Den finder hvert år sted 2. pinesdag på Mosede Fortet kl. 11.00. I år er det mandag d. 25. maj kl. 11.00
 


I år er temaet "Ånd, Krop & Kirke"


Ånd og krop hører sammen og må ikke adskilles, hverken i det enkelte menneske eller i kirkens liv. Helligånden, der pinsedag blev sendt over de bange disciple, vakte på ny deres tro, fornyede deres håb og gjorde kærligheden levende i blandt dem. Derfor fik de mod til ligesom Jesus at bevæge sig ud over deres egen komfortzone og ind i verden omkring dem med det kristne evangelium, der nogle gange kom til udtrykt gennem åndelig prædiken og ord og andre gange i konkret kropslig handling til gavn for andre mennesker.

Pinse er derfor udtryk for, at kirken er et fællesskab, der er bundet til og bestemt af den konkrete kropslige virkelighed, det virker i, men også båret af den Ånd fra Gud, der sætter fri til at overskride alle begrænsninger og komme hinanden i møde som de mennesker, vi nu engang er. Den tid, vi lever i, er på mange måder fokuseret på den kropslige og materielle virkelighed, hvor der kun regnes med det, der kan tælles og vejes, mens længslen efter mere end det, fører mange ud i åndelige og kropslige eksperimenter, hvor man forsøger at flytte og overvinde sine grænser. Omvendt er der måske en tendens til at livet i den kristne menighed isoleres fra verdens udfordringer og problemer, fordi Ånden bliver forvekslet med fred og ro i kirken. Sundhed i en materielt fokuseret verden må derfor indebære, at der skal mere Ånd til, mens sundhed i kirke og menighed kan betyder, at Ånden må have mere kød og krop.

Michael Rønne Rasmussen, Tovholder på pinsegudstjenesten 2015