Her kan du hente kirkebladet som et pdf-dokument:   

Juni 2020 - omdelt 1. juni 2020

Marts 2020 - omdelt 1. marts 2020

Næste udgave af kirkebladet 

omdeles i sognenes postkasser senest mandag den 31. august 2020.
Får du bladet med posten, modtager du det senest mandag den 8. september.
Hvis du ikke modtager kirkebladet, kan du her reklamere og få efterleveret.