Det er nu nogle år siden, vi begyndte at gå små pilgrimsvandringer med udgangspunkt fra Karlslunde kirke. Siden har vi ind imellem fyldt bilerne og kørt et sted hen, hvor vi kunne gå aftenens pilgrimsvandring. Hvor andre tænker pilgrimsvandringer på flere hundrede kilometer alene og med rygsæk og egne tanker, tænker vi i pilgrimsgruppen korte pilgrimsvandringer, som kan passes ind i hverdagen. Et pusterum i naturen med fællesskab og et bredt perspektiv for tanken. Nogle deltagere tænker måske: ”god motion og frisk luft med lidt ekstra indhold”, andre tænker: ”en gudstjeneste i etaper i Guds frie natur”, siden vi ind imellem synger, lytter, tænker, beder og spiser sammen – alt det, der også er ved en gudstjeneste i kirken. 

Det er kort sagt ture med nærvær, fællesskab og højt til himlen. 

Sæsonnens vandringer ...

... vil føre os mange smukke steder hen. Både i det helt nære og i landskaber længere væk. På de sidstnævnte ture fylder vi bilerne på P-pladsen og kører derhen, hvor vandringen begynder - og der er altid god plads i bilerne, så bare mød op. Vi glæder os til smukke og tankevækkende ture i den danske natur og i al slags vejr. Medbring derfor fodtøj og overtøj efter vejrliget og en lille rygsæk til vand mv.

Vi ses under himlen.

Pilgrimsgruppes arbejde

Vandringernes overordnede rute, tema og indhold planlægger vi sammen i pilgrimsgruppen, som består af 3 frivillige og 1 præst. Dernæst planlægger vi hver for sig de nærmere detaljer. Som præst går jeg ud fra de idéer, der kom frem på planlægningsmødet og tænker mere over, hvordan temaet kan belyses på en god måde; finder måske en fortælling, et billede, en salme eller et bibelvers, som passer til dagen. Resten af gruppen går ud på ruten for at se, hvor der er smukt og passende at gøre stop undervejs; hvor vi kan holde pause; om der er toilet et sted og om ruten passer med tiden, så vi kan komme hjem, før det er helt mørkt.

Vi har også hver vinter planlagt en pilgrimsaften for alle interesserede, hvor vi enten er blevet inden døre og har hørt et foredrag, eller har gået en kort tur i Karlslunde landsby, spist og set en film eller andet. Den sidste tybe arrangement har været under overskriften: Vær med til det hele, eller det, som passer dig bedst.

Pilgrimsvandringer kan selvfølgelig gås i al slags vejr og hele året, men vores erfaringer er, at der kommer flere i godt vejr og om sommeren. Så hvor andre grupper og udvalg holder sommerferie, er pilgrimsgruppen særligt aktiv fra april til september, hvor vi udnytter den lyse tid og håber på godt vejr til vores vandringer.