Det er nu nogle år siden, vi begyndte at gå små pilgrimsvandringer med udgangspunkt fra Karlslunde kirke. Siden har vi ind imellem fyldt bilerne og kørt et sted hen, hvor vi kunne gå aftenens pilgrimsvandring. Hvor andre tænker pilgrimsvandringer på flere hundrede kilometer alene og med rygsæk og egne tanker, tænker vi i pilgrimsgruppen korte pilgrimsvandringer, som kan passes ind i hverdagen. Et pusterum i naturen med fællesskab og et bredt perspektiv for tanken. Nogle deltagere tænker måske: ”god motion og frisk luft med lidt ekstra indhold”, andre tænker: ”en gudstjeneste i etaper i Guds frie natur”, siden vi ind imellem synger, lytter, tænker, beder og spiser sammen – alt det, der også er ved en gudstjeneste i kirken. 

Det er kort sagt ture med nærvær, fællesskab og højt til himlen. 

Sæsonens vandringer i Påsken 2020:

Palmesøndag - Begejstring og glædelig forventning

Jesus kom til Jerusalem og folk jublede. De var begejstrede for, at han kom med håb om nye tider. De så tegnet på det nye og håbefulde i hans fremtoning på æslet, og at folk lagte kapper på jorden, viftede med palmegrene og råbte glædesråbet: Hosianna!

Hvad gør dig glad og begejstret? Hvor ser du tegnene på det nye, som skal ske - og som er godt? I naturen? I den hjælp, som mennesker i disse dage yder hinanden? 

Find et særligt smukt sted for turen i dag, hvor du kan lade dig begejstre over det, du ser.

Skærtorsdag - Fællesskab og accept

Jesus spiste sammen med sine disciple og fortalte om sin snarlige død og opstandelse. Han spiste med dem alle og viste dem, at han accepterede og elskede dem; både Peter, som skulle fornægte at kende ham, Judas som ville forråde ham, Thomas som ville tvivle på hans opstandelse og alle de andre, som ville fejle – for det gør mennesker! Han vaskede også deres fødder for at vise, at ingen er for ophøjet til at gøre noget godt for et andet menneske.

Lige nu kan vi ikke være sammen i de fællesskaber, som vi ønsker og holder af. Men vi kan tænke på de mennesker, vi kender og har kendt, alle dem, vi har spist sammen med. Vi kan tænke på deres og vores egne fejl og acceptere, at intet menneske lever uden at fejle og svigte.Din rute i dag går måske forbi huse, hvor du har oplevet et godt og accepterende fællesskab, eller en bænk, hvor du har ført en god samtale med et andet menneske.

Langfredag - Sorg og mørke tider

Jesus døde på korset i lidelse og smerte; på et tidspunkt følte han sig helt alene i verden, også forladt af Gud. Lidt på afstand stod hans mor og nogle nære venner; ulykkelige over at se et menneske, de elskede, miste livet.

Gåturen langfredag går måske til kirkegården, til grave hvor du kender navnet på gravstenen og mindes den, du kendte, og som er begravet dér. Du husker måske sorgen og følelsen lige efter dødsfaldet.

Eller du tænker på særlige mørke perioder i dit liv. Hvordan var det dengang? og hvad hjalp dig igennem?

Påskedag - Opstandelse og nye muligheder

Graven var tom, da kvinderne kom ud til den. En engel fortalte at Jesus var opstået og sagde, at de skulle fortælle det videre til disciplene.

Når du går påskedag er det med den tanke, at døden og mørket ikke får det sidste ord. Der er håb forude. Livet er stærkere. Kærligheden er stærkere. Gud er stærkere.

Sig det videre, ligesom kvinderne gjorde. Tag din telefon med på turen, find et særligt smukt sted og ring til et menneske, som ikke kan komme ud og se foråret med egne øjne. Mind ham eller hende om kraften i livet og fortæl, hvad du ser, dufter og mærker.  

2. påskedag – kendt og genkendt af Gud og mennesker

Maria Magdalene mødte den opstandne Jesus og genkendte ham, da han sagde hendes navn. To disciple genkendte Jesus, da han bad bordbøn og delte brødet med dem. De var allerede kendt og genkendt af Jesus, da de genkendte ham.

Vi kender hinanden på stemmen og på bevægelserne. Når vi kender hinanden rigtig godt, kan vi hurtigt høre og se, hvordan humøret er. Det kan føles både trygt og sårbart at være kendt så godt af nogen, at det er umuligt at gemme sig. Trygt, når vi ved, at det er en, som elsker os – også alt det besværlige i os; sårbart, når vi er usikre på, hvad den anden tænker om os.

På din gåtur 2. påskedag, kan du jo overveje følgende: Hvem kender dig så godt, at du er afsløret af stemmen eller dine bevægelser? og hvem kender du så godt? Sikkert er det, at Gud kender og genkender dig – og det kan du være tryg ved, for Gud holder af hele dig.

Sæsonnens vandringer ........................................ vil føre os mange smukke steder hen. Både i det helt nære og i landskaber længere væk. På de sidstnævnte ture fylder vi bilerne på P-pladsen og kører derhen, hvor vandringen begynder - og der er altid god plads i bilerne, så bare mød op. Vi glæder os til smukke og tankevækkende ture i den danske natur og i al slags vejr. Medbring derfor fodtøj og overtøj efter vejrliget og en lille rygsæk til vand mv.

Vi ses under himlen.

Pilgrimsgruppes arbejde

Vandringernes overordnede rute, tema og indhold planlægger vi sammen i pilgrimsgruppen, som består af 3 frivillige og 1 præst. Dernæst planlægger vi hver for sig de nærmere detaljer. Som præst går jeg ud fra de idéer, der kom frem på planlægningsmødet og tænker mere over, hvordan temaet kan belyses på en god måde; finder måske en fortælling, et billede, en salme eller et bibelvers, som passer til dagen. Resten af gruppen går ud på ruten for at se, hvor der er smukt og passende at gøre stop undervejs; hvor vi kan holde pause; om der er toilet et sted og om ruten passer med tiden, så vi kan komme hjem, før det er helt mørkt.

Vi har også hver vinter planlagt en pilgrimsaften for alle interesserede, hvor vi enten er blevet inden døre og har hørt et foredrag, eller har gået en kort tur i Karlslunde landsby, spist og set en film eller andet. Den sidste tybe arrangement har været under overskriften: Vær med til det hele, eller det, som passer dig bedst.

Pilgrimsvandringer kan selvfølgelig gås i al slags vejr og hele året, men vores erfaringer er, at der kommer flere i godt vejr og om sommeren. Så hvor andre grupper og udvalg holder sommerferie, er pilgrimsgruppen særligt aktiv fra april til september, hvor vi udnytter den lyse tid og håber på godt vejr til vores vandringer.