Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Udlån af Kirkens Hus

Kirkens Hus

Trylleskov Allé 111, 2680 Solrød

Kirkens Hus og dets brug

29/5-2020: Kirkens hus er lukket for udlejning frem til år 2022

 1:  Anvendelse

Kirkens hus er erhvervet af Karlstrup Kirke med det formål at være samlingssted for sognets kirkelige arbejde.

Huset anvendes til arrangementer arrangeret af kirkens personale samt menighedsrådet.

 2:  Udlån

Borgerlige forsamlinger (hvor hovedparten af medlemmerne er bosiddende i sognet) med hjemsted i Karlstrup sogn, hvis formål ikke strider mod folkekirkens bekendelse kan låne Kirkens Hus, Karlstrup til kirkelige, kulturelle, oplysende og sociale formål, under forudsætning af, at det ikke er reserveret til formål under pkt. 1. Sådanne foreninger/forsamlinger kan også låne lokaler til afholdelse af deres generalforsamling eller årsmøde. Dog ikke til bestyrelsesmøder.  

Af hensyn til pkt. 1 kan Kirkens Hus tidligst reserveres 3 mdr. før brug – og nogle gange med kortere varsel af hensyn til den interne planlægning.

Udlån foregår efter nedenstående retningslinjer:

Ansøgning om lån fremsendes til kordegnen pr. mail til karlstrup.sogn@km.dk senest to uger før lånet. Ansøgning om lån i forbindelse med begravelse/bisættelse er undtaget og fremsendes umiddelbart efter planlægning af handlingen.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om låntagers (ansvarlige) navn, e-mail adresse samt telefon nr., formål med brug af huset, antal deltagere, låneperiode (dato og tidsrum) og om AV-udstyr skal lånes mod honorar.

Ønskes brug af husets AV-udstyr skal dette aftales på forhånd, og prisen herfor er et fast beløb på kr. 300,- Udstyret betjenes af en ansat af huset eller et medlem af menighedsrådet, og lån heraf er derfor betinget af, at ansat eller menighedsrådsmedlem har mulighed for at være til stede. Faktura fremsendes efter udlån.

Lån af huset i forbindelse med dåb, begravelse/bisættelse samt mindre reception if. m. vielse/velsignelse fra Karlstrup Kirke er gratis og foregår uden brug af kirkens personale.

Det forventes, at alle lånere afleverer Kirken Hus i god og ryddelig stand, ligesom inventar opstilles ryddeligt, som da man modtog det. Det kan ikke forventes, at der er personale til opstilling af borde mm.

Det er kirkekontoret, der koordinerer udlån. Lånet er ikke godkendt, før den ansvarlige har modtaget skriftlig accept herfra.

 Afhentning af nøgle aftales med vores servicemedarbejder.

 3: Generelt om udlån

Låneren bærer det fulde ansvar for alt, såvel hus som inventar, tilbageleveres i samme stand som modtagelse.

Låneren er erstatningspligtig for skader, der under udlånet er opstået på hus og/eller inventar, og som skyldes låneren eller en af dennes gæster/deltagere i arrangementet.

Såfremt der er behov for ekstra rengøring eller lignende i forbindelse med udlån af Kirkens Hus vil låner blive faktureret det brugte antal timer efter gældende tarif, kr. 200,00 pr. time til løn og rengøring.

Ligeledes vil udgifter forbundet med eventuelle skader på hus og inventar vil blive faktureret låner.

Alle arrangementer skal gennemføres under skyldigt hensyn til, at man befinder sig i en af folkekirkens bygninger, ligesom vi har naboer tæt på.

Der må i huset ikke drives politisk propaganda,

Huset er af brandmyndighederne begrænset til 149 personer - spisning dog kun 120

Der må ikke ryges inden døre i huset.

Låneren af huset er ansvarlig for aflåsning af alle udgange ved afslutning af arrangementet.

Lånt nøgle afleveres senest næste dag efter aftale med kirketjeneren.